Mahalli Sözlük

                                         YÖRESEL SÖZLÜK
AGAM Hayret bildirir
ALAF Mısırın yaprakları , ağaç yaprakları
AHACUK İşte
ALAMUK Parçalı bulutlu hava
ANDIR TERMAŞ Kötü bir anlam ifade eder
ANNAK 1.Meydan 2.Görünür yer
ANUK Nane
ARKURU Meyilli arazide enine olan düz yol
ARANKU İşe yaramaz kaba-saba
ARASTA İki tarafı yüksek zemini alçak patika yol
AYAM Hava durumu
BASUK Cılız zayıf çocuk
BAYAK Az önce
BAZLAMA Sacda pişirilmiş mısır (darı) ekmeği
BILDIR Geçen yıl (sene)
BIYIL Bu yıl (sene)
BUYMAK Üşümek ,soğuktan titremek
BÖCE Fasülye
CAYMA Vaz geçme
CAMIŞ Manda
CABLAMA Çatı yapımında kullanılan ince geniş tahta
CAYDAK Açıkta olan , kabı olmayan
CAZI Cadı,cadılık yapan
CELLEMEK Kızarak bağırmak
CIBACA Aşk merdiveni.Çiçeksiz eğreti otu
CIBBAN Alkışlama
CIDIK Çubuktan yapılmış kuş tuzağı
CIMBIŞ Eğlenmek,neşeli gülmeli işler
CIRITLA Tavada pişmiş hamur işi yiyecek
CIDDIK Küçük çalı kuşu
CIZMA-CIZDIM Oyun bozanlık yapma-Oyunu bozdum
CILGA Patika yol
ÇİRİŞ Taze iken yenilen zambak’a benzer bir bitki
ÇENTİ – ÇENTİK İçine tohum koyularak bele bağlanan süslü torba (Tohum çentisi)
ÇENÇÜK Basit kapı kilidi
ÇİMMEK Yıkanmak , banyo yapmak
ÇITIR Dikenli ve çalıl yer
ÇORT Dikenle kaplı yer
ÇÖĞÜR Mısır sapı
ÇÖTEN Çubuktan yapılmış mısır saklama yeri
DARI Mısır
DEPÜK Islaklığı gitmiş
DAYAŞGAN Destek vermek için ağaçtan yapılmış sırık
DİBLE Az sulu olarak kavrulan yemek (pancar-fasülye)
DİNELMEK Ayakta durmak
DİZLİK Uzun erkek kilotu ,don
DÜDEK Olgunlaşmamış meyve
DÖŞEK Yatak
ECİNNİ Cin
EVSE Ucu yanmakta olan odun
EVŞÜN Sacda ekmek çevirme aracı
FEŞEL Yaramaz çocuk
FETİR Sacda pişmiş buğday ekmeği
FIŞIRTMAK Atmak
FOTTAK Fortlamış mezardan çıkmış korkunç
FIRAKTI Bahçe çiti.
GADİMİ Sürekli , devamlı
GALDİRİK Yemek ve turşusu olan geniş yapraklı yer bitkisi
GALUK Evlenmesi gecikmiş kız
GASITTAN Yalancıktan ,mahsustan
GATIK Ayran
GAYMAM Kaymağım,güzelim,canım
GEÇEK Seyyar merdiven
GELEK Yaprak , sayfa
GEREVGÜ Fındık veya meyve dalı eğmek için kullanılan ucu eğik çubuk , kanca
GEVÜK Odun ve yonga parçaları
GELİNÇİ Gelin alayı , gelin almaya giden topluluk
GIDIK Saplı küçük sebet
GINNAP Sicim ,kalınca iplik,çuval ağzı bağlama ipi
GIRAN Sırt,tepe,yüksekçe yer
GİREBİ Burunlu küçük balta
GİRİNTİ Basit yapılı tırpan
GOMİT Kafası büyük tatlı su balığı
GOPÇA Düğme
GORUK İçi boş fındık
GOTMAK Ağaçtan yapılmış oturak , tabüre
GÖÖ Yeşil
GÖDEÇ Değirmen oluğunun ağaçtan yapılmış dar ağzı
GÖĞNÜK Kumaş yanığı kokusu
GÖĞNÜMÜŞ Olgunlaşmış
GÜLLÜK Kızıl ot ,eğreti otuna benzer çiçeksiz bitki
HACCAK Güzel
HARAR Çubuktan yapılmış büyük sırt sebeti
HAŞİMDİ Şuanda
HE Evet , tamam
HENNÜK Toprağın suya doyması
HOPÇUN Böce ve darı kırması katılarak yapılan kara lahana çorbası
IMIK Sıcak
IPIMIK Çok sıcak
IRIP İşin yolunu bilmek.
IRIZMAN Güzel bir mantar çeşidi,Paşa mantarı
IŞGIN Fındık fidanı
İLİSTİR Kevgir delikli süzme aracı
KEMÇÜK Meyve artığı
KEMİRE Hayvan gübresi
KEŞ Kurutulmuş konik süzme
KEŞİK Sıra
KEŞKÜL Doğal maşrapa , su kabağı
MADA İştah
ME Al buyur
MERULCAN-MELEVCEN Bir diken çeşidinin yenilen uç kısmı
MEREK Ağaçtan yapılmış bina, samanlık
MIHLAMA Yumurta ve soğanla kavrularak yapılan yemekler
MİSİR Yeşil domates
MÜGGEM Sağlam
MİZ Annesini emmemesi için danaların ağzına takılan sivri uçları bulunan alet
NEBRİ Dengesiz hareket yapan erkeklere kullanılır
NEKBET Kötü
NİFİ Dengesiz hareket yapan kadınlara kullanılır
ÖĞMEÇ Sıcak fırın darısını şeker ve yağla karıştırmak
OBUZ Yağışlı havalarda su akan dere
PAPARA Bayat ekmeğin üzerine sıcak şekerli su dökülerek yapılan yiyecek
PEŞTAMAL Özel desenli baş örtüsü ve etek
PAÇKA Eğreti yapı,eskice
PEŞKİR Havlu
PEZÜK Pazı , tup’a benzer bitki
POĞOL Pişmiş mısır (Ateşte ve suda)
SAYFAN Eğreti yapılmış çadır
SAKIDDAK Bir çeşit asalak , kene
SAKARCA Çiçekli ve yerde soğanı olan bir bitki
SEF Yanlış
SERENTİ Ayaklı yüksekçe ahşap yapı
SOĞUKLUK Hoşaf,Kompostu
SOLAMA Başşak , geride kalanları toplama
ŞALAK Zamanı geçmiş salatalık (hıyar)
ŞELEK Çubuktan yapılmış küçük sırt sebeti
ŞIRAHNA Büyükçe kasa gibi içinde meyveler ezilerek pekmez yapma aracı.Sabit olanları betondan yapılır.
TAFLAN Kara yemiş
TAKALCAK Değirmenin üzerinde sekerek dönen ağaç kol
TEVEK Asma , üzüm ağacının gövdesi
TÖNGEL Yabani muşmula
ULA Erkeklere hanımları seslenirken kullanır
YALAĞU Yüksekçe yanan ateş
YELÖNÜ İçi tam dolmamış fındık
ZABACCAK Yarın
ZEELE Akşam
ZIBADDANMAK Aceleyle elbisenin kolunu geri kıvırmak
ZIBIÇ Meyve ve sebzenin sapı
ZİBİL Küçük çöp
ZİPÇİK Yeni sürgün ağaç kabuğundan yapılmış bir çeşit düdük
ZOMP Balyoz

Kaynak: Süleyman ÇETİNKAYA

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir